Menu Zamknij

Stała organizacja ruchu na terenie wspólnoty przy ul. Błażeja

Jedna z naszych Wspólnot podjęła uchwałę o wprowadzeniu „Projektu Stałej Organizacji Ruchu”, która oznacza, że w razie konieczności na terenie wspólnoty będzie mogła podejmować czynności Straż Miejska. Jako zarządca dopilnowaliśmy prawidłowego wdrożenia SOR, przeprowadziliśmy konsultacje ze strażą miejską oraz inżynierem ruchu. Przy okazji, aby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, utworzyliśmy kilka nowych. Dostosowaliśmy oznakowanie pionowe i poziome do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Pozwoli to na uporządkowanie kwestii niezgodnego z przepisami parkowania na terenie nieruchomości, zwiększenie bezpieczeństwa, udrożnienie drogi pożarowej oraz poprawienie płynności ruchu w godzinach szczytu. Liczymy, że interwencje Straży Miejskiej będą należały do rzadkości.