Menu Zamknij

Dlaczego my?

Nasza misja

Misją naszej działalności w przedmiocie - zarządzanie nieruchomościami jest podnoszenie standardów nieruchomości w ramach możliwości finansowych wspólnoty, które systematycznie poprawiamy dzięki efektywnemu i gospodarnemu działaniu. Pragniemy, aby zarządzane przez nas nieruchomości były naszą wizytówką, która będzie rekomendowała innym potencjalnym kontrahentom współpracę z nami.

Powyższe usługi świadczymy poprzez wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz w oparciu o opisane poniżej narzędzia i standardy, których celem jest zapewnienie transparentności prowadzonych przez nas działań, bieżący dostęp do informacji przez członków wspólnoty mieszkaniowej oraz partycypacji w aktywnym życiu wspólnoty jak największej liczby członków. Wysoką jakość naszych usług jesteśmy w stanie potwierdzić referencjami zarządzanych przez nas wspólnot. Posiadamy licencje zawodowe zarządcy nieruchomości i obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

AI Poznań

Zespół

Jesteśmy spółką zatrudniającą kilkanaście osób, w której zespół pracowników we współpracy świadczy usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Administrator dedykowany do obsługi wspólnoty

osoba załatwiająca bieżące sprawy nieruchomości i bieżące sprawy członków, prowadząca rozliczenia z członkami wspólnoty

Zespół administratorów

w razie potrzeby zastępują i wspierają administratora dedykowanego w bieżących pracach

Dyrektor ds. administracji

licencjonowany zarządca nieruchomości, osoba nadzorująca proces zarządzania, negocjująca warunki z kontrahentami i zlecająca prace na rzecz wspólnoty, przeglądy techniczne, budowlane, remonty i modernizacje

Księgowa

realizująca przelewy i księgująca faktury wspólnoty

Główna księgowa

osoba przygotowująca sprawozdania finansowe, nadzorująca gospodarkę nadwyżkami wspólnoty

Radca prawny

osoba opracowująca umowy, które zawiera wspólnota, treści uchwał podejmowanych na zebraniach

Inspektor nadzoru

osoba rekomendująca naprawy, technologie ich realizacji, prowadząca odbiory prac

Nasi pracownicy mają stosowne umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie. W ramach swoich kwalifikacji są w stanie doradzić we wszelkich aspektach, z którymi mogą borykać się wspólnoty mieszkaniowe.

Narzędzia obsługi wspólnoty

Program do zarządzania wspólnotą

usprawniający obsługę spraw wspólnot mieszkaniowych

Korzyści

 • Zmiany w systemie wdrażane w czasie rzeczywistym – możliwość ich udostępniania dla członków wspólnot
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji
 • Sprawna weryfikacja wpłat i prowadzenie działań windykacyjnych
 • Szybki dostęp do danych, rozliczeń, wymiarów
 • Bezpieczna ewidencja zasobów wspólnoty oraz rejestr właścicieli

Program do prowadzenia księgowości

w formie uproszczonej pełnej rachunkowości sporządzania sprawozdań finansowych, bieżącego rozliczania realizacji planów gospodarczych

Korzyści

 • Szybki wgląd do wszelkiego rodzaju kosztów i przychodów
 • Stała kontrola finansów wspólnoty
 • Pełna informatyzacja procesów związanych z przepływami środków
 • Szybkie i sprawne ustalenie wyniku finansowego wspólnoty
 • Bieżąca informacja o stanie finansów wspólnoty umożliwiająca podejmowanie decyzji zarządczych
 • Bieżące rozliczanie stanu realizacji planów gospodarczych

Portal dla członków wspólnoty

za pośrednictwem, którego po zalogowaniu członkowie uzyskują dostęp do:

 • rozliczeń i składników opłat, danych lokalu, salda należności i konta do wpłat
 • komunikatów od administracji
 • mają możliwość internetowego głosowania uchwał wspólnoty

Korzyści

 • Szybki dostęp do rozrachunków związanych z utrzymaniem lokalu i części wspólnych
 • Bieżący dostęp do informacji o koncie do wpłat czynszowych, saldzie, historii wymiarów czynszów
 • Czynny udział w sprawach wspólnoty
 • Szybki podgląd komunikatów dla mieszkańców
 • Szybkie i sprawne podejmowanie uchwał wspólnoty

W ramach usługi e-korespondencja mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania korespondencji w papierze i przejścia w 100% na korespondencję e-mail i poprzez portal.

Korzyści

 • Oszczędność na kosztach przesyłek
 • Szybszy i bardziej niezawodny tryb przekazywania korespondencji

Indywidualne subkonta w banku

dla każdego właściciela ułatwiające prowadzenie rozliczeń z członkami wspólnoty i umożliwiające automatyczne rozliczanie wpłat czynszowych

Korzyści

 • Automatyczne i szybkie księgowanie zaliczek eksploatacyjnych, wpłat właścicieli
 • Eliminacja błędów przy przeksięgowywaniu wpłat na poszczególne konta

System szybkiej komunikacji masowej SMS z mieszkańcami

dzięki niemu możemy informować w krótkich komunikatach o sytuacjach awaryjnych na budynku np. braku prądu czy wody, przypomnieć o terminie przeglądu, zebrania czy głosowaniu uchwał

Korzyści

 • Szybki kontakt z mieszkańcami
 • Sprawne przekazywanie informacji o sytuacjach nagłych, awaryjnych

Regularne komunikaty do członków wspólnoty

w ramach komunikacji z członkami wspólnoty praktykujemy raportowanie mailowe z przeprowadzonych działań, nowych inicjatyw i ważnych zdarzeń na nieruchomości

Korzyści

 • Pełen i nieograniczony dostęp do informacji o sprawach dotyczących wspólnoty
 • Angażowanie członków w życie i sprawy wspólnoty

Pogotowie techniczne 24 h

świadczenie usług w sytuacjach awarii w częściach wspólnych

Korzyści

 • Szybka pomoc w przypadku awarii
 • Minimalizacja szkód dzięki szybkiej reakcji na zgłoszenie o awarii

Program ubezpieczeniowy w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym

wykorzystując naszą silną i stabilną pozycję na rynku jako zarządca nieruchomości wynegocjowaliśmy w ramach tzw. „umowy generalnej” program ubezpieczeniowy z szerokim zakresem ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. To wszystko przy jednoczesnym utrzymaniu składek na konkurencyjnych warunkach.

Korzyści

 • Konkurencyjna składka ubezpieczeniowa
 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Profesjonalna analiza zdarzeń ubezpieczeniowych
 • Skuteczne prowadzenie spraw o wypłaty odszkodowań

Współpraca z wykwalifikowanymi firmami serwisującymi wspólnotę

oferujemy usługę audytu warunków i zakresów umów wiążących wspólnotę z dostawcami usług, a w przypadku ich odstawania od naszych standardów wypowiedzenie umów i zawarcie nowych

Korzyści

 • Konkurencyjne koszty
 • Wysoka jakość świadczonych usług

Współpraca z dostawcami mediów za pośrednictwem dedykowanych doradców oraz portali

gwarantuje to optymalne stawki za media oraz dostęp do bieżącej informacji o zobowiązaniach.

Korzyści

 • Zoptymalizowane stawki za media w ramach dostępnych możliwości taryfowych
 • Dostęp do historycznych rachunków, ilości zużywanych mediów
 • Bieżące monitorowanie należności