Menu Zamknij

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Co oferujemy?

W trosce o komfort i wygodę naszych klientów oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, doradztwa, obsługi technicznej i księgowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów jesteśmy gotowi do objęcia funkcji zarządu powierzonego. Zadbamy o każdy szczegół i przyjmiemy pełną odpowiedzialność za prowadzenie spraw wspólnoty.

Jako profesjonalny zarządca nieruchomości stawiamy na wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Nasza długoletnia obecność na rynku nieruchomości i zdobyte doświadczenie umożliwiło nam rozpoznanie najtrudniejszych problemów, z jakimi na co dzień zmagają się właściciele nieruchomości oraz wyszukanie dla nich optymalnych i satysfakcjonujących rozwiązań.

Zakres świadczonych usług

 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Odbiór budynku wraz z infrastrukturą od poprzedniego administratora przy współudziale Zarządu Wspólnoty.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz właścicieli lokali.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji. Sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług, nadzór nad ich realizacją, dokonywanie odbiorów prac z udziałem inspektora.
 • Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń w budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenu całej nieruchomości.
 • Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenie ścieków i wywozu nieczystości stałych. Zawieranie umów z dostawcami mediów i nadzór nad ich realizacją.
 • Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości.
 • Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 • Rozliczanie kosztów mediów na poszczególne lokale.
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu, a także jego rozliczeń w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego.
 • Przygotowanie projektów uchwał, regulaminów, umów z kontrahentami.
 • Przygotowywanie i zwoływanie, a także obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej. Prowadzenie postępowań dot. likwidacji szkód z polisy ubezpieczeniowej wspólnoty.
 • Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Troska i dbałość o interesy Wspólnoty Mieszkaniowej. Kompleksowa obsługa spraw związanych z wynajmowaniem na cele prywatne i komercyjne wolnych pomieszczeń Wspólnoty, miejsc pod reklamę. Pobieranie i windykacja opłat należnych od Wynajmujących.
 • Wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali.
 • Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w trybie pism do dłużników oraz przekazywanie spraw do kancelarii prawnej w celu przygotowania postępowania sądowego za akceptacją Zarządu Wspólnoty.

Zachęcamy do kontaktu
i nawiązania współpracy z nami

Ze swej strony zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Państwa nieruchomości.