Menu Zamknij

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

Wprowadziliśmy zasadę regularnego sporządzania i przekazywania Zarządom Wspólnot sprawozdania finansowego po zamknięciu każdego kwartału kalendarzowego.
Tak przygotowane sprawozdanie służy bieżącemu rozliczeniu się Zarządcy przed Wspólnotą z prowadzenia finansów w danym roku obrachunkowym oraz daje bieżącą informację o finansach potrzebną do podejmowania decyzji gospodarczych tak administratorowi jak i Zarządowi Wspólnoty.
Wdrożona zmiana sprawia, że nasza sprawozdawczość finansowa na rzecz wspólnot zyskuje dodatkowy walor sprawozdawczości zarządczej – niezbędnej do podejmowania decyzji gospodarczych w oparciu o bieżącą sytuację finansową wspólnoty.
Dzięki temu zawsze mogą państwo sprawdzić, że finanse wspólnoty mieszkaniowej są pod kontrolą, a wszystkie decyzje w ramach bieżącego utrzymania nieruchomości są podejmowane w oparciu o bieżącą dostępność środków finansowych.